Wisdom742-แหล่งรวมเกมพนันออนไลน์ที่มีความรู้และประสบการณ์ครบวงจร
เข้าเกมได้เลย

ปราศจากสุดยอดปัญญา: 77 ช่อง

ในประเทศไทยที่มีประชากรมากกว่า 60 ล้านคน แต่ละคนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณค่าของตนเองเป็นเช่นไรก็ดี การให้เกียรติแก่ผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ในช่วง 77 ปีที่ผ่านมา เราเห็นเพียงไม่กี่ส่วนเท่านั้นจากสุดยอดปัญญาของประชาชาติไทย ความฉลาดและความสามารถของคนไทยไม่สามารถนับถือได้ ทั้งในด้านธุรกิจ ศิลปวัฒนธรรม หรือวิทยาศาสตร์

การที่ได้รับการศึกษาและการเข้าถึงสื่อมวลชนที่เป็นความเป็นส่วนตัว ทำให้คนไทยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ จากการปรับตัวในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน สุดยอดปัญญาที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละช่วงเวลาเช่นทีมีทุกๆ 77 ช่อง

เราควรเคารพและยอมรับคุณค่าของคนอื่น ๆ ที่มีวิธีคิดและวิสัยที่แตกต่างกัน ด้วยความเป็นห่วงใยและความเข้าใจที่สุดลึก กล่าวง่าย ๆ คือ “ปราศจากสุดยอดปัญญา และสำหรับคนไทยทุกคน” ถึงแม้ว่าคนไทยอาจสำนึกตัวและมีอารมณ์แต่แท้จริงมีพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่เสมอดูอยู่ สุดยอดปัญญาของคนไทยจะเรียนรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของคนทั่วไปในสังคมที่เป็นเกล้าซึ้งในการพัฒนาประเทศของเรา